خرید جدید ترین ویرایش کتاب های  مقررات ملی ساختمان (خرید مباحث 22 گانه نظام مهندسی) مطابق با آخرین ویرایش های موجود بصورت انلاین در سایت تخصصی آی سیویل و مبتکر روش کلیدواژه آزمون نظام مهندسی برای کاربران فراهم شده است.

همانطور که میدانید اولین و مهمترین موردی که برای آزمون نظام مهندسی باید مورد توجه قرار بگیرد ویرایش مباحث مقررات ملی است که باید مطابق با ویرایش های اعلام شده از سوی سایت آزمون باشد.

با توجه به اینکه هر دوره شاهد این هستیم که تعدادی از داوطلبین از نداشتن آگاهی در مورد ویرایش های مطابق با آزمون نظام مهندسی و تهیه کتاب های با ویرایش های ناهماهنگ از بازار در این آزمون دچار ضرر و زیان شده اند ، سایت آی سیویل به عنوان مبتکر روش کلیدواژه آزمون نظام مهندسی بستری را فراهم کرد که بتوانید  در این سایت اقدام به خرید مباحث مقررات ملی که منطبق بر منابع اعلام شده سایت آزمون است بفرمایید.

شما میتوانید آخرین ویرایش های مباحث 22 گانه را از طریق همین سایت بصورت آنلاین سفارش داده و دغدقه ای برای ناهماهنگ بودن این کتابها با آزمون خود نداشته باشید

Showing 1–12 of 26 results