خانه نكات اجرايي آموزش نقشه خوانی ساختمان

آموزش نقشه خوانی ساختمان

آمادگی آزمون محاسبات
ستون های بتنیvideo

نقشه خوانی ستون های بتنی

مطلبی که امروز برای شما در نظر گرفته ایم اولین گام برای اجرا اصولی سازه است و هر کجا که باشید اولین انتظاری که...
نقشه خوانی پی نواریvideo

نقشه خوانی پی نواری

بازهم در خدمت شما هستیم با قسمتی از آموزش نقشه خوانی ساختمان و اینبار به بررسی نقشه خوانی فونداسیون میپردازیم. در این ویدئو نقشه...
خاموت گذاریvideo

ضوابط خاموت گذاری در نقشه خوانی ساختمان

مطلبی که امروز برای شما در نظر گرفته ایم اولین گام برای اجرا اصولی سازه است و هر کجا که باشید اولین انتظاری که...
محاسبه رمپ ها - نقشه خوانیvideo

محاسبه رمپ ها – آموزش نقشه خوانی ساختمان

مطلبی که امروز برای شما در نظر گرفته ایم اولین گام برای اجرا اصولی سازه است و هر کجا که باشید اولین انتظاری که...