خانه نكات اجرايي آموزش نرم افزار نقشه برداری

آموزش نرم افزار نقشه برداری

سه شنبه های شگفت انگیز
آمادگی آزمون محاسبات
توجیه زاویه ایvideo

آموزش برنامه توجیه زاویه ای (ori.with.angle) دوربین توتال استیشن

در این پست به آموزش برنامه توجیه زاویه ای که یکی از پرکاربردترین روش های توجیه است، می پردازیم.  خلاصه ای از این فیلم آموزشیاین...
برنامه تای دیستنس دوربین توتالvideo

آموزش برنامه تای دیستنس tie distance دوربین توتال استیشن

در این پست به آموزش برنامه تای دیستنس که شامل دو زیر برنامه پولی گان و ردیال در نقشه برداری دوربین های توتال استیشن...
برنامه مساحت دوربین توتالvideo

آموزش برنامه مساحت (area) دوربین توتال استیشن

در این پست به برنامه مساحت area که جزو برنامه های مهم نقشه برداری دوربین های توتال استیشن لایکا ،سندینگ ، استونکس و نیکون...
video

آموزش برنامه پیاده‌سازی Stake Out دوربین توتال استیشن

در این پست به آموزش برنامه پیاده‌سازی Stake Out که که یکی از برنامه های پرکاربرد و مهم در نقشه برداری دوربین های توتال...
video

آموزش برنامه برداشت Survey – دوربین های توتال استیشن

در این پست به آموزش برنامه برداشت Survey که که یکی از برنامه های پرکاربرد و مهم در نقشه برداری دوربین های توتال استیشن...
video

آموزش برنامه توجیه دوربین توتال Free Station یا Resection ترفیع

در این پست به آموزش برنامه توجیه دوربین با برنامه Resection ترفیع که که یکی از برنامه های پرکاربرد و مهم در نقشه برداری...
آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش دهم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال – بخش دهم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش دهم - تهیه شده توسط مهندس محمد جواد رضوان طلب یکی از مدرسان گروه تخصصی آی...
آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال – بخش نهم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش نهم - تهیه شده توسط مهندس محمد جواد رضوان طلب یکی از مدرسان گروه تخصصی آی...
آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش هشتم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال – بخش هشتم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش هشتم - تهیه شده توسط مهندس محمد جواد رضوان طلب یکی از مدرسان گروه تخصصی آی...
آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش هفتم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال – بخش هفتم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش هفتم - تهیه شده توسط مهندس محمد جواد رضوان طلب یکی از مدرسان گروه تخصصی آی...
آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش ششم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال – بخش ششم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش ششم - تهیه شده توسط مهندس محمد جواد رضوان طلب یکی از مدرسان گروه تخصصی آی...
آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش سوم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال – بخش سوم

آموزش کامل فری استیشن دوربین توتال - بخش سوم - تهیه شده توسط مهندس محمد جواد رضوان طلب یکی از مدرسان گروه تخصصی آی...