خانه فیلم آموزشی آزمون

فیلم آموزشی آزمون

آموزش etabs

آموزش مبحث ۱۲ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

امروز، با آموزش ویدیویی مبحث 12 (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) از مجموعه آموزش های نظارت عمران جهت آمادگی آزمون نظام مهندسی...

سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی ( مبحث یازدهم )

در این پست با آموزش ویدئویی سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی از مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (جهت آمادگی آزمون نظارت عمران)...

مهار میلگرد های خمشی – آمادگی آزمون نظام مهندسی (مبحث هشتم)

در این آموزش ویدیویی به بررسی مهار میلگرد های خمشی در مناطق با خطر نسبی کم از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (ویژه آمادگی...

آموزش ویدیویی محاسبه نشست آنی پی سطحی – مبحث هفتم

در مطلبی که پیش رو دارید نشست آنی و سریع پی سطحی از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، ویژه آزمون نظام مهندسی (محاسبات) را...

بررسی تناسب ابعادی مقطع اعضای خمشی در آزمون محاسبات

در این فیلم آموزشی، که توسط مهندس بهروز مستوفی یکی از بهترین و با سابقه ترین مدرسین آی سیویل تدریس شده، به بررسی تناسب ابعادی...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۸

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 8 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 7

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۷

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 7 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 6

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۶

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 6 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
cover-part5

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۵

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 5 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 4

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۴

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 4 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۳

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 3 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 2

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۲

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 2 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...