خانه آموزش های درسی

آموزش های درسی

آموزش etabs

دانلود ویرایش اول و سوم کتاب تحلیل سازه مقدماتی

کتاب تحلیل سازه مقدماتی یا Elementary structural analysis نوشته Norris & Wilbur، توصیه ویژه مهندس طاحونی به عنوان منبع مناسب  برای درس تحلیل سازه است.در...

تحلیل سازه ۲ -تحلیل قاب ها به روش شیب-افت (تمرین دوم)

بعد از حل یک مثال از تیر سرتاسری به روش شیب-افت آموزش تحلیل سازه 2 در تمرین اول، این تمرین تحلیل قاب ها به...
آموزش تحلیل سازه 2

آموزش تحلیل سازه ۲ – تمرین اول

بعد از بازخورد بی نظیر از 25 ساعت آموزش تحلیل سازه 1 ، که توسط مدرس با تجربه آی سیویل مهندس حمیدرضا جهاندیده تدریس...
فیلم آموزش تحلیل سازه 2

فیلم آموزش تحلیل سازه ۲ ( ۲۵ ساعت آموزش ویدئویی به...

فیلم آموزش تحلیل سازه 2 کاری از گروه تخصصی آی سیویل با تدریس اختصاصی مهندس جهاندیده هم اکنون در دسترس شما قرار گرفته است.در...
آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره10 - قسمت دوم

آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره۱۰ – قسمت دوم

بار دیگر با آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره10 (قسمت دوم) که شامل حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 است، با شما هستیم...
آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره 10 - قسمت اول

آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره ۱۰ – قسمت اول

بار دیگر با آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره 10 (قسمت اول) که شامل حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 است، با شما...
تحلیل سازه حل تمرین شماره ی 4

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۴

در این پست آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 4 که توسط مدرس مجموعه 25 ساعت آموزش تحلیل سازه آی سیویل آقای مهندس حمیدرضا جهاندیده...
آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 9

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۹

برای مرور دانسته های خود از مجموعه 25 ساعت آموزش تحلیل سازه به سراغ آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 9 که شامل مبحث...
آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 8

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۸

در ادامه این سری از حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 دانشگاه های داخل کشور و با هدف کسب آمادگی شما عزیزان برای...
آموزش تحلیل سازه تمرین شماره7 - قسمت دوم

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره۷ – قسمت دوم

با توجه به استقبال دوستان از حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 و همچنین نزدیک شدن به امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه...
آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 7 - قسمت اول

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۷ – قسمت اول

با توجه به استقبال دوستان از حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 و همچنین نزدیک شدن به امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه...
تحلیل سازه تمرین شماره 6

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره۶ – قسمت دوم

در این پست میخواهیم آموزش تحلیل سازه تمرین شماره6 (قسمت دوم) که توسط مدرس مجموعه 25 ساعت آموزش تحلیل سازه آی سیویل آقای مهندس حمیدرضا...