خانه آموزش های درسی

آموزش های درسی

آموزش etabs
آموزش تحلیل سازه 2

آموزش تحلیل سازه ۲ – قسمت اول

بعد از بازخورد بی نظیر از 25 ساعت آموزش تحلیل سازه 1 ، که توسط مدرس با تجربه آی سیویل مهندس حمیدرضا جهاندیده تدریس...
فیلم آموزش تحلیل سازه 2

فیلم آموزش تحلیل سازه ۲ ( ۲۵ ساعت آموزش ویدئویی به...

فیلم آموزش تحلیل سازه 2 کاری از گروه تخصصی آی سیویل با تدریس اختصاصی مهندس جهاندیده هم اکنون در دسترس شما قرار گرفته است.در...
آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره10 - قسمت دوم

آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره۱۰ – قسمت دوم

بار دیگر با آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره10 (قسمت دوم) که شامل حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 است، با شما هستیم...
آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره 10 - قسمت اول

آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره ۱۰ – قسمت اول

بار دیگر با آموزش تحلیل سازه حل تمرین شماره 10 (قسمت اول) که شامل حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 است، با شما...
تحلیل سازه حل تمرین شماره ی 4

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۴

در این پست آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 4 که توسط مدرس مجموعه 25 ساعت آموزش تحلیل سازه آی سیویل آقای مهندس حمیدرضا جهاندیده...
آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 9

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۹

برای مرور دانسته های خود از مجموعه 25 ساعت آموزش تحلیل سازه به سراغ آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 9 که شامل مبحث...
آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 8

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۸

در ادامه این سری از حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 دانشگاه های داخل کشور و با هدف کسب آمادگی شما عزیزان برای...
آموزش تحلیل سازه تمرین شماره7 - قسمت دوم

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره۷ – قسمت دوم

با توجه به استقبال دوستان از حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 و همچنین نزدیک شدن به امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه...
آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 7 - قسمت اول

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۷ – قسمت اول

با توجه به استقبال دوستان از حل سوالات امتحانی درس تحلیل سازه 1 و همچنین نزدیک شدن به امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه...
تحلیل سازه تمرین شماره 6

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره۶ – قسمت دوم

در این پست میخواهیم آموزش تحلیل سازه تمرین شماره6 (قسمت دوم) که توسط مدرس مجموعه 25 ساعت آموزش تحلیل سازه آی سیویل آقای مهندس حمیدرضا...
تحلیل سازه تمرین شماره 6

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره ۶ – قسمت اول

امروز، آموزش تحلیل سازه تمرین شماره 6 (قسمت اول) که توسط مدرس مجموعه 25 ساعت آموزش تحلیل سازه آی سیویل آقای مهندس حمیدرضا جهاندیده تدریس...
تحلیل سازه تمرین شماره 5

آموزش تحلیل سازه تمرین شماره۵ – قسمت دوم

در این پست میخواهیم آموزش تحلیل سازه تمرین شماره5 (قسمت دوم) که توسط مدرس مجموعه 25 ساعت آموزش تحلیل سازه آی سیویل آقای مهندس حمیدرضا...