خانه آموزش های درسی

آموزش های درسی

سه شنبه های شگفت انگیز
آموزش etabs
video

آموزش مکانیک سیالات – فشار بخار

بعد از اینکه با مفاهیم اولیه و کاربردی درس مکانیک سیالات آشنا شدیم، در قسمت ششم این مجموعه به سراغ فشار بخار می رویم. مروری...
video

آموزش ویدئویی تحلیل سازه ۲ – قاب دارای بارگذاری جانبی- روش...

دوباره با شما هستیم با آموزش ویدیویی تحلیل سازه 2. در این قسمت به حل یک مثال در روش کانتیلیور در قاب دارای بارگذاری...
video

آموزش مکانیک سیالات – مویینگی

بعد از اینکه با مفاهیم اولیه و کاربردی درس مکانیک سیالات آشنا شدیم، در قسمت پنجم این مجموعه به سراغ مویینگی می رویم.مروری بر...
video

آموزش ویدئویی تحلیل سازه ۲ – روش پرتال – حل مثال

دوباره با شما هستیم با آموزش ویدیویی تحلیل سازه 2. در این قسمت به حل یک مثال در روش پرتال میپردازیم.که این قسمت ادامه...
video

آموزش مکانیک سیالات – کشش سطحی

بعد از اینکه با مفاهیم اولیه و کاربردی درس مکانیک سیالات آشنا شدیم، در قسمت چهارم این مجموعه به سراغ کشش سطحی می رویم. مروری...
video

آموزش ویدئویی تحلیل سازه ۲ – فرضیات روش پرتال

دوباره با شما هستیم با آموزش ویدیویی تحلیل سازه 2. در این قسمت به بررسی فرضیات روش پرتال میپردازیم. فرضیات روش پرتال فرضیات مورد استفاده در...
video

آموزش مکانیک سیالات – معادله گاز کامل

بعد از اینکه با مفاهیم اولیه و کاربردی درس مکانیک سیالات آشنا شدیم، در قسمت سوم این مجوعه به سراغ معادله گاز کامل می...
video

آموزش ویدئویی تحلیل سازه ۲ – مراحل تحلیل قاب به روش...

بار دیگر با مجموعه آموزش های تحلیل سازه 2 در خدمت شما عزیزان هستیم.در این ویدئو، مراحل تحلیل قاب به روش کانی را به...

جزوه مقاومت بتن

با یکی دیگر از مجموعه جزوات تکنولوژی بتن با ما همراه باشید، جزوه ای که امروز در سایت آی سیویل قرار گرفته، « مقاومت...
video

آموزش مکانیک سیالات – بدست آوردن رابطه تنش برشی

بعد از اینکه با مفاهیم اولیه و کاربردی درس مکانیک سیالات آشنا شدیم، در مرحله دوم به سراغ بدست آوردن رابطه تنش برشی می...

جزوه ریز ساختار بتن

با یکی دیگر از مجموعه جزوات تکنولوژی بتن با ما همراه باشید، جزوه ای که امروز در سایت آی سیویل قرار گرفته، « ریز...
video

آموزش تصویری تحلیل سازه ۲ – رسم شماتیکی تکیه گاه های...

بار دیگر با مجموعه آموزش های تحلیل سازه 2 در خدمت شما عزیزان هستیم. این بار قصد داریم رسم شماتیکی تکیه گاه های میانی...