آموزش اتوکد فارسی

ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد – بخش هشتم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد - بخش هشتم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس...

ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد – بخش هفتم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد - بخش هفتم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس...

فیلم آموزش اتوکد ۲۰۱۵ به زبان فارسی ( دوبعدی) – جلسه...

فیلم آموزش اتوکد 2015 به زبان فارسی که قرار است هر هفته یک جلسه بصورت رایگان قرار داده شود و امروز در جلسه اول...

کتاب ۳ جلدی آموزش اتوکد ۲۰۱۵ مهندس رضوان طلب همراه...

نرم‌افزار اتوکد یکی از اولین و قدرتمندترین نرم‌افزارهای طراحی به کمک رایانه است که در ابتدای تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مهندسی، آموزش آن به...

ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد – بخش ششم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد - بخش ششم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس...

ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد – بخش پنجم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد - بخش پنجم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس...

ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد – بخش چهارم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد - بخش چهارم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس...

ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد – بخش سوم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد - بخش سوم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس...

ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد – بخش دوم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد - بخش دوم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس...

ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد – بخش اول

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان تیرریزی اصلی سازه در اتوکد - بخش اول به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس...

ترسیم پلان ستون گذاری در اتوکد – بخش ششم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان ستون گذاری در اتوکد - بخش ششم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس محمد...

ترسیم پلان ستون گذاری در اتوکد – بخش پنجم

آموزش فارسی صفر تا صد ترسیم پلان ستون گذاری در اتوکد - بخش پنجم به صورت فارسی و ویدئویی تهیه شده توسط مهندس محمد...