خانه آزمون نظام مهندسی فیلم آموزشی آزمون

فیلم آموزشی آزمون

آموزش etabs

مهار میلگرد های خمشی – آمادگی آزمون نظام مهندسی (مبحث هشتم)

در این آموزش ویدیویی به بررسی مهار میلگرد های خمشی در مناطق با خطر نسبی کم از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (ویژه آمادگی...

بررسی تناسب ابعادی مقطع اعضای خمشی در آزمون محاسبات

در این فیلم آموزشی، که توسط مهندس بهروز مستوفی یکی از بهترین و با سابقه ترین مدرسین آی سیویل تدریس شده، به بررسی تناسب ابعادی...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۸

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 8 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 7

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۷

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 7 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 6

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۶

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 6 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
cover-part5

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۵

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 5 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 4

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۴

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 4 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۳

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 3 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 2

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم – قسمت ۲

در این پست آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم - قسمت 2 از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط...
آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم (قسمت 1)

آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم (قسمت ۱)

امروز برای شما آمادگی آزمون نظارت مبحث دهم (قسمت 1) از مجموعه فیلم مبحث دهم برای آمادگی آزمون نظارت و اجرا که توسط مهندس...
cover-min

حل سریع تحلیل سازه آزمون نظام مهندسی به روش آی سیویل

حل سریع تحلیل سازه آزمون نظام مهندسی به روش آی سیویل ، مجموعه آموزشی جدید گروه آی سیویل است که راهکاری سریع و ساده...
فیلم رایگان پاسخ تشریحی عمران نظارت 96

فیلم رایگان پاسخ تشریحی عمران نظارت ۹۶

پاسخ تشریحی عمران نظارت 96 در قالب فیلم آموزشی مطابق سالهای پیش توسط گروه تخصصی آی سیویل تولید شده و بصورت رایگان در اختیار...