خانه ۱۳۸۷ خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۸۷

یک فلش جالب برای آشنایی با انواع نیروهای وارد بر سازه

در این فلش جالب شما با انواع بارگذاری آشنا میشوید و میبینید که هر کدام از آنها چگونه میتواند سازه را تخریب کند و همچنین راه مقاوم سازی سازه را در مقابل هر یک به شما نشان میدهد برای دانلود به ادامه متن بروید