گزارش کارآموزی مهندسی عمران – پل سازی و طرح خیابانهای شهری

بازدید: ۳,۶۷۴

گزارش کارآموزی که اکنون قصد معرفی شما را داریم یک کاترآموزی کامل است در ۱۵۰ صفحه با عنوان پل سازی و طرح خیابان های شهری که زحمت آن را جناب مهندس یونس قانع کشیده اند سرفصلهای این گزارش کارآموزی مهندسی عمران همچنین دانلود آن را در ادامه خواهید دید

 


گزارش کارآموزی مهندسی عمران

فهرست مطالب

بخش اول
فصل اول
۱- ۱آشنایی کلی با مکان کارآموزی
۱-۲ مشخصات فنی و اجرایی طرح های افتتاحی
فصل دوم
۲-۱ امور جاری در دست اقدام،برنامه های آینده
بخش دوم (مبحث پلها)

فصل سوم(تاریخچه پلسازی)
۳-۱ تاریخ باستان
۳-۲ قرون وسطی
۳-۳ دوره رنسانس
۳-۴ عصر انقلاب صنعتی
۳-۵ پلهای آهنی و فولادی اولیه
۳-۶ پلهای فولادی معلق
۳-۷ بوجود آمدن بتن آرمه
۳-۸ پلهای بتن آرمه
۳-۹ بوجود آمدن بتن پیش تنیده
۳-۱۰ دوره بعد از جنگ جهانی و زمان حاضر

فصل چهارم(کلیات)
۴-۱ انواع پل
۴-۲ عرض پل
۴-۳ پلهای زیرگذر
۴-۴ پلهای روگذر
۴-۵ تعیین دهانه پل روی رودخانه
۴-۶ تعیین محل پل
۴-۷ منظره پل
۴-۸ نگهداری پلها
۴-۹ انواع پلها
۴-۱۰ ارتفاع لازم تا زیر سقف پلها
۴-۱۱ انتخاب نوع پل
۴-۱۲ بار متحرک برای محاسبه پلهای راه شوسه
۴-۱۳ بار متحرک برای محاسبه پلهای راه آهن
۴-۱۴ پلهای صفحه ای از بتن مسلح
۴-۱۵ محاسبه سقف پلهای صفحه ای از بتن مسلح
۴-۱۶ اثر باد روی پلها
۴-۱۷ نیروی ترمز
۴-۱۸ نیروی شروع حرکت
۴-۱۹ نیروی فرار از مرکز
۴-۲۰ نیروی بند کفشی
۴-۲۱ آب بردگی در رودخانه های طغیان
۴-۲۲ تعیین عمق لازم برای پی در اب بردگی عمومی
۴-۲۳ عواملی که باعث آب بردگی محل و یا تشدید آب بردگی عمومی می شود
۴-۲۴ عملیات حفاظتی جهت پلهای موجود

فصل پنجم(بارگذاری پلها)
۵-۱ بارهای وارد بر سازه پل
۵-۲ بارگذاری آیین نامه آشتو
۵-۳ بارگذاری آیین نامه ایران
۵-۴ بارگذاری آیین نامه بی اس کشور انگلیس

فصل ششم(بارهای متحرک و خطوط تاثیر)
۶-۱ مقدمه
۶-۲ رسمخط تاثیر یک تابع در دهانه ساده
۶-۳ طرز کاربرد خط تاثیر
۶-۴ حداکثر مطلق لنگر خمشی در دهانه ساده
۶-۵ منحنی پوش در دهانه ساده

بخش سوم(طرح خیابانهای شهری)
فصل هفتم (عرض خطوط)
۷-۱ عوامل اصلی و پارامترهای اساسی
۷-۲ روش اندازه گیری
۷-۳ خطوط حاشیه ای یا خطوط مجاور جدول
۷-۴ خطوط داخلی(خطوط میانی)
۷-۵ خطوط گردش
۷-۶ عرض های پیشنهادی
۷-۷ خطوط گردش چند خطه
۷-۸ شیب راهه ها(راهگردها) و چرخشگاهها

فصل هشتم(قوسها)
۸-۱ اصول و مبانی
۸-۲ ارتباط سرعت و انحنا
۸-۳ ضریب اصطکاک جانبی
۸-۴ نسبت بربلندی
۸-۵ انحنا ماکزیمم
۸-۶ طول لازم برای تامین بربلندی
۸-۷ روشهای تامین بربلندی
۸-۸ تعریض خیابان در قوسها
۸-۹ فاصله دید
۸-۱۰ کنترلهای کلی در مورد مسیریابی افقی

فصل نهم(لچکیها)
۹-۱ اصطلاحات
۹-۲ آستانه ورود به لچکی
۹-۳ لچکی
۹-۴ لچکیها در قوسهای افقی
۹-۵ طول خط ذخیره گردش به چپ(طول پناهگاه) و دماغه تقاطع
۹-۶ لچکی خروجی
۹-۷ لچکیهای انتقال سرعت

فصل دهم(جدول بندی و فاصله آزاد)
۱۰-۱ هدف از جدول بندی
۱۰-۲ انواع جدولها
۱۰-۳ جداول بلند
۱۰-۴ جداول کوتاه
۱۰-۵ وضوح یا قابلیت رویت
۱۰-۶ جانمایی جدول
۱۰-۷ نقش فاصله آزاد
۱۰-۸ فاصله آزاد افقی(جانبی)
۱-۱۰-۸ گاردریل
۲-۱۰-۸ ضربه گیر یا کاهنده اثر تصادف
۱۰-۹ موانع و سطح شانه
۱۰-۱۰ فاصله آزاد عمومی

فصل یازدهم(میانگاه(رفوژ))
۱۱-۱ وظیفه میانگاه و نحوه عملکرد آن
۱۱-۲ انواع میانگاهها
۱۱-۳ عرض میانگاهها
۱۱-۴ ابعاد بریدگیهای میانگاه

فصل دوازدهم(کنترل سرعت)
۱۲-۱ سرعت به عنوان یک پارامتر طراحی

بخش چهارم (گزیده ای از عکس ها)


دانلود گزارش
کارآموزی مهندسی عمران – پل سازی و طرح خیابانهای شهری

 

لینک های دانلود

4 نفر دیدگاه خود را ثبت کردند.

  1. خیلی خیلی ممنونم ازمطالبی که درموردکارآموزی درسایت قراردادین.کاش منم کاری ازم بربیاد بتونم براتون انجام بدم.

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید