نرم افزار رایگان صورت وضعیت و تعدیل بر اساس فهرست بها ۹۶

بازدید: ۸,۹۲۵

نرم افزار رایگان صورت وضعیت و تعدیل بر اساس فهرست بها ۹۶ کاری است از آقای مهندس فرخ رییسی (مهندس عمران) که قبلا هم زحمت تهیه و ارسال برنامه های مشابه را برای آی سیویل کشیده اند . نرم افزار تهیه صورت وضعیت و تعدیل براساس فهرست بها ابنیه ، مکانیک و برق ۱۳۹۶ تهیه شده وقابل استفاده دانشجویان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران میباشد که در ادامه میتوانید بصورت رایگان از آی سیویل دانلود بفرمایید..

نرم افزار رایگان صورت وضعیت و تعدیل

صورت وضعیت در واقع لیستی از خدمات انجام شده در یک پروژه است که بر اساس توافقات انجام شده با کارفرما معمولا در پایان هر ماه ارائه میشود تا هزینه آن قسمت از کار انجام شده را دریافت کند و مرسوم ترین حالت آن ، صورت وضعیت بر اساس فهرست بها است که در آن لیست کاملی از خدمات پیمانکاری در تمامی رشته ها آمده است و قیمت آن براورد شده است …..