مهلت ثبت نام در آزمون نظام مهندسی اسفند ۱۳۹۱ فقط تا ۴ بهمن

بازدید: ۳۰۹

همانطور که میدانید قرار است در هر سال ۲ بار آزمون نظام مهندسی برگزار شود و امسال در اسفند ماه نوبت دوم این آزمون برگزار خواهد شد که واجدین شرایط که به عضویت نظام مهندسی درآمده اند میتوانند در این آزمون شرکت کنند .در ادامه لیست منابع و لینک ثبت نام آورده شده است

 

 

رشته عمران (محاسبات)

 

•  مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- ویرایش ۱۳۸۵
•  مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ویرایش ۱۳۸۸
•  مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی )- ویرایش ۱۳۸۴
•  مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه )- ویرایش ۱۳۸۸
•  مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمانهای فولادی )- ویرایش ۱۳۸۷
* اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها ( در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی )

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی،
مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی اعلام شده ملاک عمل خواهد
بود.

رشته عمران (نظارت)

 

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ و آئین نامه اجرائی آن
(۱۳۹۰)
• مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۸۹)
• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)( ۱۳۸۵)
• مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) (۱۳۸۸)
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۸۴)
• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) (۱۳۸۸)
• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (۱۳۸۷)
• مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) ( ۱۳۸۳)
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) (۱۳۹۱)
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)
(۱۳۹۰)
• راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه (۱۳۸۲)
• * تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی
و کلی)
• * روشها و جزئیات اجرایی ساختمان

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی،
مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی اعلام شده ملاک عمل خواهد
بود.

 

 

 آزمون نظام مهندسی

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید