دانلود کتاب حفاظت کاتدیک عرشه پل ها

بازدید: ۱,۰۳۰

این گزارش در رابطه با حفاظت کاتدیک به عنوان سیستمی جهت جلوگیری یا توقف خوردگی در سازه های بتنی معمولی و پیش تنیده می باشد و بدون در نظر گرفتن مواردی است که در حفاظت میلگردها به تنهایی چندان نقشی ندارند. خوردگی میلگردهای بتن موضوعی است که در بررسی های فنی وگردهمایی های بی نالمللی در گذشته توجه کمتری به آن شده است. علت این موضوع احتمالاً ناشی از یک سری مقررات است که ضرورت ارتباط نزدیک متخصصین رشته های مختلف ( مثلاً سازه، علم مواد، الکتروشیمی، شیمی، الکتروتکنیک، الکترونیک) را می طلبد.البته، اهمیت این موضوع را با توجه به گستردگی و جدی بودن خرابی تعداد زیادی از طرح های عمومی (راهها، پلها،راه آهن، پل های روگذر، پارکینگ ها و…) نباید نادیده گرفت که نتیجه اش، هزینه های اقتصادی زیاد ناشی از تعمیرات طرح وکاهش قابلیت بهره برداری می باشد.

حفاظت کاتدیک عرشه پل ها

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید