دانلود دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه

بازدید: ۲,۴۴۷

دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه نظام مهندسی تهران با فهرست مطالبی که در زیر آمده است در ادامه قابل دانلود میباشد
۱-مقدمه  ۲ مدارک لازم ۳ -موارد کلی درباره نقشه های شالوده ۴ -موارد عمومی در نقشه های سازه ۵ -نکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های بتنی ۶ -نکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های فلزی  ۷ -نکات مهم در دفترچه محاسبات  ۸ -نکات کلی درباره فایل مدل کامپیوتری سازه ۹ -نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه های بتنی  ۱۰ -نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه های فلزی۱۱ -نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری شالوده

دانلود دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید