دانلود جزوه مهندسی زلزله صفرزاده

بازدید: ۵,۵۳۰

اینبار برای شما دوستان مهندس عمران یک جطوه تمیز و تایپ شده مهندسی زلزله قرار میدهم که کاری است از داود صفرزاده دانشجوی دکترا دانشگاه شیراز که در ۱۱ فصل :
۱-مبانی زمین شناسی زلزله
,۲-امواج و اثرات زلزله و مقیاس های اندازه گیری آن,۳-مبانی دینامیک سازه ها ,۴- دستگاه یک درجه آزادی با جرم متمرکز و روش تاریحچه زمانی ,۵- روش مختصات تعمیم یافته ,۶- روش تحلیل طیف پاسخ برای دستگاه یک درجه آزادی ,۷- تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل پاسخ ساختمانهای برشی ,۸- تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل طیف پاسخ قابهای فضایی با کف صلب ,۹ تحلیل دینامیکی با استفاده از روش Finite Elements , روش استاتیکی معادل برای بارگذاری لرزه ای ,۱۱- سیستم های باربر لرزه ای

جزوه مهندسی زلزله

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید