آمادگی آزمون محاسبات

دانلود جزوه روش های عددی در مکانیک خاک – دکتر بهروز گتمیری،دانشگاه تهران

بازدید: ۲,۸۶۱

ایده اصلی درروشاجزای محدود جایگزینی یکمساله پیچیده با مساله ای آسانتر می باشد.به انتخاب  دراین آسان سازی معمولا در نبود روابط و راه حلهای صددرصد کاملویافتن راه حل تقریبی بسنده می شود. در نبود راهحل دقیق و کامل با استفاده از روشاجزامحدود با صرفبیشتر انرژی محاسباتی می توان راه حل تقریبی را هرچه بیشتر به راه حل دقیقنزدیکنمود.
در ادامه شما میتوانید جزوه روش های عددی مکانیک خاک را در ۱۳۰ صفحه دانلود بفرمایید

روش های عددی در مکانیک خاک

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید