انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران
گزارش ژئوتکنیک مخزن آبرسانی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران (http://icivil.ir/forum)
+-- انجمن: معرفی و دانلود کتابها و جزوات و فیلمها و منایع آموزشی مربوط به مهندسی عمران (http://icivil.ir/forum/forum-9.html)
+--- انجمن: پروژه های دانشجویی مهندسی عمران (http://icivil.ir/forum/forum-17.html)
+---- انجمن: گزارش کار آزمایشگاه (http://icivil.ir/forum/forum-23.html)
+---- موضوعات: گزارش ژئوتکنیک مخزن آبرسانی (/thread-4279.html)گزارش ژئوتکنیک مخزن آبرسانی - fdadpur@yahoo.com - 08-18-2014

گزارش ژئوتکنیکی کامل از یک مخزن آبرسانی با تمام آزمایشات و شیتها در 125 صفحه:

[تصویر: medium_%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%AF%20...202000.jpg]

خصوصیات رفتاری خاک ها از جمله پتانسیل نشست پذیری، تابعی از اندازه و قطر ذرات تشکیل دهنده خاک و متاثر از پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک می باشد. در مکانیک خاک مصالح به دو بخش عمده مصالح ریزدانه و درشت دانه طبقه بندی می شود. در مصالح درشت دانه مشخصات رفتاری خاک تابع تنش های خارجی وارده بر خاک بوده و در مصالح دانه ریز علاوه بر تاثیر تنش های خارجی بر ساختمان خاک مشخصات رفتاری خاک تابعی از نيروهاي بین ذره ای آن بوده که تابع نوع و جنس کانی رسی تشکیل دهنده خاک می باشد. به نحوی که شناخت کامل پارامترهای رفتاری خاک علاوه بر نیاز به شناخت نوع مصالح ریزدانه و درشت دانه نیازمند دانش کافی در مورد تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر هر یک از این نوع مصالح می باشد.

برای مطالعات خصوصیات ژئوتکنیکی خاک به مطالعه پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک ها پرداخته شده است.

هدف :

 هدف از این گزارش ارائه نتایج مطالعات ژئوتکنیک در محدوده طرح به شرح زیر می باشد:
  • بررسی اجمالی زمین شناسی منطقه و لرزه خیزی محل و گروه بندی سازه از نظر آیین نامه 2800.
  • تعیین لایه بندی و شرایط ژئوتکنیکی خاک و محل، طبقه بندی یونیفاید خاک ها و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها.
  • ارائه ظرفیت باربری مجاز و محاسبه میزان نشست شالوده.
  • تعیین مدول بستر خاک.
  • ارائه ضرایب جانبی خاک در حال سکون، محرک و مقاوم جهت گودبرداری خاک.
  • بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی مانند رمبندگی، روانگرایی، رانش و لغزش، ...RE: گزارش ژئوتکنیک مخزن آبرسانی - mohsenmohammadi - 05-17-2016

فایل آبرسانی قابل دانلود نیست. در صورت امکان پی گیری بفرمایید...تشکر