انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: ژل میکروسیلیس در بتن
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
مصرف ژل میکروسیلیس در بتن چگونه است؟
وقتی تصمیم می گیرید تا از محصول اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
در بتن استفاده نمایید، دیگربه هیچ افزودنی دیگری نیاز ندارید. همانطور که گفته شد تمامی مکمل های موثر در بهبود کیفیت بتن در آن وجود دارد. بنابراین فقط درب سطل محصول را باز نموده و آن را به میکسر بتن اضافه کنید. برای توضیح بهتر در این خصوص به ترتیب موارد ذیل عمل نمایید:
[rtl]·       بتن را با اسلامپ 5 ، درب کارگاه تحویل می گیریم.[/rtl]
[rtl]·       سطل های ژل را که بهتر است آنها را از قبل آماده کرده باشیم، پای میکسر آوردهو با توجه به میزان معین شده، ژل را به درون میکسر می ریزیم.[/rtl]
[rtl]·       زمان را در نظر گرفته و به مدت 5 دقیقه با دور تند، بتن و ژل میکروسیلیس رامخلوط می کنیم.[/rtl]

[rtl]·       بتن ریزی را آغاز نموده و از ظاهر روان، خمیری و یکدست آن لذت می بریم.[/rtl]


[rtl]منبع: اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
[/rtl]
لینک‌های مرجع