انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: مقاوم سازی اتصالات بتنی
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
در ساختمان‌ های با [font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]قاب خمشی، [font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]اتصال صلب تیر به ستون عامل اصلی باربری جانبی سازه می‌باشد. خسارات وارده به این نوع قاب‌ها در ناحیه اتصال تیر به ستون رخ می‌دهد. عدم اجرای صحیح جزئیات آرماتوربندی ناحیه اتصال منجر به رفتار نامناسب این جزء سازه‌ای شده است. [/font] نمونه ای از مقایسه جزئیات آرماتوربندی صحیح و ناصحیح اتصال بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی در شکل 1 نشان داده شده است.[/font]
[تصویر: %D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8...B%8C25.jpg]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]شکل 1-مقایسه تأثیر جزئیات آرماتوربندی صحیح و غیرصحیح در رفتار اتصال بتنی[/font]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome] [/font]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]آسیب‌های اتصالات بتنی[/font]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]در بسیاری از زلزله‌ها مفصل پلاستیک در تیر و نزدیکی ستون تشکیل می‌گردد که در نتیجه ترک در تمام عمق تیر گسترش می‌یابد. گسترش خرابی تیر در نزدیکی ستون باعث گسترش تسلیم میلگرد تا داخل اتصال و کاهش طول مهاری در میلگرد تحت بارعرضی به علت لغزش میلگردهای افقی در اتصال می‌گردد. در اتصالات میانی، تیر مسلح در دو طرف ستون تحت تنش‌های مختلفی (فشاری و کششی) قرار می‌گیرد. بنابراین باید برای اتصال بهتر تیر مسلح به ستون، دقت بیشتری نمود.[/font]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome][url=http://up.naghsh-negar.ir/uploads/SEMINAR-5(اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
]اتصالات سازه های بتنی[/url] به سه صورت دچار شکست می شوند:
[/font]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]1- مکانیزم برش تیر[/font]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]2- مکانیزم خرپای 45 درجه [/font]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]3- مکانیزم استرات فشاری[/font]
[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]همانگونه که در شکل 2 نیز مشاهده می‌شود، خرابی اتصال منجر به خرابی کلی سازه می‌شود و این خود نشان دهنده اهمیت  مقاوم سازی اتصال بتنی خصوصاً مقاوم سازی لرزه ای آنها می‌باشد.[/font]


[font="Open Sans", "afzir yekan", sans-serif, FontAwesome]ExclamationExclamationExclamationبرای مشاهده ادامه مطلب بهلینک مقابل مراجعه  فرمایید    :   اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

[/font]
لینک‌های مرجع