انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: مقاوم سازی دودکش
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
 مواد و گازهای شیمیایی خروجی از دودکش های صنعتی، خوردگی و زوال آرماتورها را در پی خواهند داشت. گاهی به علت اصلاحات ضروری در دودکش ها (مانند الزام قانونی به استفاده از فیلترهای تصفیه کننده گازهای خروجی و در نتیجه ایجاد بازشو در وجه جانبی دودکش برای جایگذاری فیلترها) و یا به دلیل خوردگی ایجاد شده در آرماتورها و مصالح، مقاوم سازی دودکش اجتناب ناپذیر می‌گردد.


اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
مقاوم سازی دودکش با مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر
 


مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر با ضخامت تقریبی 1/3 میلیمتر، قابل استفاده برای مقاوم سازی دودکش با مصالح کامپوزیت پلیمری FRP در وجوه جانبی می‌باشند.
 
در این موارد، کارشناسان شرکت مقاوم سازی افزیر بسته به شرایط هر پروژه، با بهره گیری از تجربه و دانش فنی به روز خود در زمینه کامپوزیت پلیمری FRP، به صرفه ترین، اجرایی‌ ترین و سریع ‌ترین گزینه‌ را پیش روی کارفرمایان محترم قرار می‌دهند. متخصصین مقاوم سازی دودکش با مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر با تعیین تعداد و جهت الیاف در هر لایه از FRP، نسبت به نقشه‌ها و جزییات طراحی مهر و موم شده اقدام می نمایند.


ExclamationExclamationبرای مشاهده ادامه مطلب بهلینک مقابل مراجعه  فرمایید    :   اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

لینک‌های مرجع