انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: بتن مسلح و مکانیک شکست
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
1- چرا روابط مقاومت مصالح در بتن حاکم نیست؟
2- چرا تئوری شکست خطی در بتن حاکم نیست ؟ LEFM
لینک‌های مرجع