انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: کلایمر با کابین دوبل
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
نوع دیگری از اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
های پرتابل برقی، کلایمر پرتابل برقی دوبل یا اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
پرتابل برقی دو طبقه می باشد.
اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
پرتابل برقی دوبل دارای کابینی با ساختار دو طبقه است که می تواند استفاده همزمان دو یا چند اوپراتور را در دو طبقه مختلف در ارتفاع دلخواه میسر کند. به اصطلاح دوعرشه کاملا ایمن در روی هم آمادهاستفاده است. دستگاه اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
پرتابل برقی دوبل، دارای دو عدد سازه نگه دارنده کالسکه ای در پشت بام است که هم در ارتفاع و هم در طول دستک قابلیت رگلاژ دارند. و همانند دستگاه های ZLP 630، ZLP 800 کالسکه ها به هیچ نقطه ای از ساختمان بسته، جوش یا بولت نمی شوند و تنها بوسیله 1000 کیلو گرم وزنه مخصوص اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
( 20 kg×50) فیکس می شود. طول کابین ها در اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
پرتابل برقی دوبل، مدولار می باشد و می توان طول کابین را از 2 متر تا تقریبا 8 متر تغییر داد. عرض کابین نیز برابر با cm 70 می باشد. همچنین بسته به نیاز، فاصله دو طبقه از یکدیگر را می توان به دلخواه تغییر داد. برای عبور نفرات از طبقه پائین اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
به طبقه بالا و بالعکس، نردبان مخصوص در بین دو طبقه تعبیه شده است تا نفرات بتوانند بصورتی کاملا ایمن به طبقه دیگر کلایمر دست یابند.
دسته: اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
برچسب: اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
, اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

[تصویر: rBAAaVVt-kSAAz-WAACKVpEY-5Q501_l.jpg]
لینک‌های مرجع