انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: رساله کامل ایستگاه را آهن
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: istgah.rahahan_www.webca_.ir_.png]
رساله کامل ایستگاه را آهن در ۱۸۰ صفحه
ایستگاه راه آهن از جنبه های مختلفی قابل تعریف است. از نظر ترافیکی ایستگاه محلی برای ارائه انواع سرویس های مورد نیاز به بار و مسافر است. از نظر فنی، ایستگاه محلی است که در آن خدمات فنی مورد نیاز به ناوگان ارائه میشود و نهایتاً از نقطه نظر بهره برداری، ایستگاه محلی است که در آن امکان تشکیل، تفکیک و قبول و اعزام و کنترل بر سیر قطارها فراهم میشود.
طبق دستورالعمل کامپاکس، منظور از استگاه محوطه ای است که در آن یک قطار بتواند در محدوده مشخص شده ای (در یک حریم مشخص شده ای) بمنظور سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و حمل و نقل بار، جهت عبور قطارها یا گذشتن آنها از مقابل یکدیگر و یا بمنظور هر نوع مانور لازم، خواه به طور عادی وخواه در موارد اضطراری، توقف نماید.

در این بند در واقع ایستگاه از بعد ترافیکی و بهره برداری مورد توجه قرار گرفته است. با جمع بندی تعاریف ارائه شده می توان برای ایستگاه راه آهن تعریف کلی زیر بیان نمود:
ایستگاه راه آهن محوطه است که مجموعه از خطوط و سوزنهای بهم پیوسته و ساختمانهای اداری و مسکونی و سکوهای بار و مسافر و تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرویس ناوگان در آن قرارداد و کلیه سرویس های مربوط به بار و مسافر و ناوگان، در آن قابل ارائه میباشد.
البته لازم به ذکر است که وسعت و تجهیزات هر ایستگاهی بستگی به سطح سرویس تعریف شده برای آن ایستگاه دارد و نیازی نیست که کلیه ایستگاههای راه آهن تمامی تجهیزات و تأسیسات مشابه را داشته باشند.


اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
لینک‌های مرجع