انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: پایان نامه روش تحقیق برنامه ریزی شهری و منطقه ای
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: raveshtahgig_www.webca_.ir_.png]
پایان نامه روش تحقیق برنامه ریزی شهری و منطقه ای قالب ۳۵۶ اسلاید نمایشی
معمولاً در مقدمه، دانشجو سعي مي كند باآوردن مطالبي براي خواننده ذهنيت مناسبي را دررابطه با كليت تحقيق ايجاد نمايد . با توجه به اينكه هدف از تهيه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كليات تحقيق مي باشد لذا معمولا براي قسمت مقدمه بين ۱تا۳ صفحه رادرنظر مي گيرند.
 بيان خوب يك مساله،اطلاعات زير را ارائه مي كند:
اهميت مساله
محدود شدگي مساله دريك حوزه تخصصي
اطلاعات كلي در باره تحقيقات انجام شده
چارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق
مشكلات موجود در سازمان
قلمرو هاي موردنظر مديريت براي بهبود
قلمروهاي نظري كه پژوهشگران تحقيقات بنيادي بايد با نظريه هايشان آن را مشخص تر ومحدودتر كنند
تعريف تمامي متغيرهاي مرتبط اعم از متغيرهاي مفهومي يا عملياتي

اجزاي تشكيل دهنده فصل اول در پايان نامه
 • مقدمه
 • بيان مسأله (تعريف موضوع تحقيق )
 • تاريخچه وادبيات موضوع تحقيق
 • اهميت وضرورت موضوع تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • چارچوب نظري تحقيق
 • مدل تحليلي تحقيق
 • فرضيات تحقيق (در صورت وجود)
 • روش تحقيق
 • قلمرو مكاني تحقيق (جامعه آماري)
 • قلمرو زماني تحقيق
 • روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه
 • ابزارهاي گردآوري داده ها (اطلا عات)
 • روش تجزيه وتحليل داده ها
 • شرح واژه ها واصطلاحات به كار رفته در تحقيق
فصل دوم :
 • ضرورت مروري بر ادبيات موضوع

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
لینک‌های مرجع