انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: درخواست آموزش طراحی قابت صنعتی با SAP
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
برای طراحی سازه فولادی صنعتی فاقد دیافراگم سقف یعنی فقط شامل ستون و تیر، آموزش نرم افزار sap یا etabs میشناسید؟
لینک‌های مرجع