انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: Blodgett O. W., Design of Welded Structures, 1976
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: Blodgett.jpg]
نام کتاب :  Design of Welded Structures
نویسنده : Omer W. Blodgett
ویرایش : 1
سال انتشار : 1976
فرمت : PDF
تعداد صفحه : 837
کیفیت : OCR
انتشارات : James F. Lincoln Arc Welding Foundation


اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

[تصویر: Information-icon-24X24.png] جهت دسترسی به توضیحات بیشتر درباره ی کتاب اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 کلیک کنید.

منبع: اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

لینک‌های مرجع