انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: Bird J., Basic Engineering Mathematics, 6th ed, 2014
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: Bird-Basic-Engineering-Mathematics.jpg]
نام کتاب : Basic Engineering Mathematics
نویسنده : John Bird
ویرایش : 6
سال انتشار : 2014
فرمت : PDF
تعداد صفحه : 457
کیفیت : OCR
انتشارات : Routledge
اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

[تصویر: Information-icon-24X24.png] جهت دسترسی به توضیحات بیشتر درباره ی کتاب اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 کلیک کنید.

منبع: اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

لینک‌های مرجع