انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: Karris S. T., Numerical Analysis Using MATLAB and Excel, 3rd ed, 2007
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: Karris.jpg]
نام کتاب : Numerical Analysis Using MATLAB® and Excel
نویسنده : Steven T. Karris
ویرایش : 3
سال انتشار : 2007
فرمت : PDF
تعداد صفحه : 627
کیفیت : OCR
انتشارات : Orchard Publications
اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

[تصویر: Information-icon-24X24.png] جهت دسترسی به توضیحات بیشتر درباره ی کتاب اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 کلیک کنید.

منبع: اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

لینک‌های مرجع