انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: Lam D., Structural Steelwork - Design to Limit State Theory, 4th ed, 2013
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: Lam.jpg]
نام کتاب :  Structural Steelwork: Design to Limit State Theory
نویسنده : Dennis Lam  و  Thien-Cheong Ang  و  Sing-Ping Chiew
ویرایش : 4
سال انتشار : 2013
فرمت : PDF
تعداد صفحه : 372
کیفیت : OCR
انتشارات : CRC Press
اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

[تصویر: Information-icon-24X24.png] جهت دسترسی به توضیحات بیشتر درباره ی کتاب اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 کلیک کنید.

منبع: اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

لینک‌های مرجع