انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: AISC Steel Design Guide Series 1-28
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: 1116784743438935690?view]
راهنمای شماره 20 که مربوط به دیوار برشی است، اضافه گردید.
راهنمای شماره 28 که مربوط به پایداری سازه های فولادی است، اضافه گردید.
راهنمای شماره 21 و 22 و 23 و 24 و 25 اضافه گردید.
راهنمای شماره 26 اضافه گردید.
نام کتاب : 28 و AISC Steel Design Guide Series    1-26
نویسنده : -
ویرایش : -
سال انتشار : -
فرمت : PDF
تعداد صفحه : -
کیفیت : OCR
انتشارات : American Institute of Steel Construction

فایل دانلود حاوی موارد زیر می باشد:
AISC Design Guide 1 - Column Base Plates - 2nd Edition
AISC Design Guide 2 - Errata - Steel And Composite Beams With Web Openings
AISC Design Guide 2 - Steel And Composite Beams With Web Openings
AISC Design Guide 3 - Serviceability Design Considerations For Steel Buildings - 2nd Edition
AISC Design Guide 4 - Extended End-Plate Moment Connections - 2nd Edition
AISC Design Guide 5 - Low And Medium Rise Steel Buildings
AISC Design Guide 6 - Load And Resistance Factor Design Of W-Shapes Encased In Concrete
AISC Design Guide 7 - Industrial Buildings - Roofs To Anchor Rods - 2nd Edition
AISC Design Guide 8 - Partially Restrained Composite Connections
AISC Design Guide 9 - Errata - Torsional Analysis Of Structural Steel Members
AISC Design Guide 9 - Torsional Analysis Of Structural Steel Members
AISC Design Guide 10 - Erection Bracing Of Low-Rise Structural Steel Buildings
AISC Design Guide 10 - Errata - Erection Bracing Of Low-Rise Structural Steel Buildings
AISC Design Guide 11 - Errata - Floor Vibrations Due To Human Activity
AISC Design Guide 11 - Floor Vibrations Due To Human Activity
AISC Design Guide 12 - Errata - Modification Of Existing Welded Steel Moment Frame Connections For Seismic Resistance
AISC Design Guide 12 - Modification Of Existing Welded Steel Moment Frame Connections For Seismic Resistance
AISC Design Guide 13 - Errata - Stiffening Of Wide-Flange Column At Moment Connections
AISC Design Guide 13 - Stiffening Of Wide-Flange Column At Moment Connections
AISC Design Guide 14 - Errata - Staggered Truss Framing Systems
AISC Design Guide 14 - Staggered Truss Framing Systems
AISC Design Guide 15 - AISC Rehabilitation And Retrofit Guide
AISC Design Guide 15 - Errata - AISC Rehabilitation And Retrofit Guide
AISC Design Guide 16 - Errata - Flush And Extend Multiple-Row Moment End-Plate Connections
AISC Design Guide 16 - Flush And Extend Multiple-Row Moment End-Plate Connections
AISC Design Guide 17 - High Strength Bolts - A Primer For Structural Engineers
AISC Design Guide 18 - Steel-Framed Open-Deck Parking Structures
AISC Design Guide 19 - Fire Resistance Of Structural Steel Framing
AISC Design Guide 20 - Steel Plate Shear Walls
AISC Design Guide 21 - Welded Connections - A Primer for Engineers
AISC Design Guide 22 - Facade Attachments To Steel Framed Buildings
AISC Design Guide 23 - Constructability of Structural Steel Buildings
AISC Design Guide 24 - Hollow Structural Section Connections
AISC Design Guide 25 - Frame Design Using Web-Tapered Members
AISC Design Guide 26 - Design of Blast Resistant Structures
AISC Design Guide 28 - Stability Design of Steel Buildings

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید


منبع : اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
لینک‌های مرجع