انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: Bucciarelli L. L., Engineering Mechanics for Structures, 2009
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: Bucciarelli.jpg]
نام کتاب : Engineering Mechanics for Structures
نویسنده : Louis L. Bucciarelli
ویرایش : 1
سال انتشار : 2009
فرمت : PDF
تعداد صفحه : 306
کیفیت : OCR
انتشارات : Dover Publications


اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنیداگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
  چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

[b]        اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
[/b]
لینک‌های مرجع