انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: Fanella D. A., Seismic Detailing of Concrete Buildings, 2nd ed, 2007
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: Fanella.jpg]
نام کتاب :  Seismic Detailing of Concrete Buildings
نویسندگان :  David A. Fanella

ویرایش : 2
سال انتشار : 2007
فرمت : PDF
تعداد صفحه : 82
کیفیت : اسکن عالی
انتشارات : Portland Cement Association


اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنیداگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
  چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

[b]        اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
[/b]
لینک‌های مرجع