انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: Han J., Principles and Practice of Ground Improvement, 2015
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: Han-ground.jpg]
نام کتاب :  Principles and Practice of Ground Improvement
نویسندگان :  Jie Han
ویرایش : 1
سال انتشار : 2015
فرمت : PDF
تعداد صفحه : 435
کیفیت : OCR
انتشارات : John Wiley & Sons


اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنیداگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
  چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

[b]        اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
[/b]
لینک‌های مرجع