انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: McCormac J. C., Structural Analysis - Using Classical and Matrix Methods, 4th ed, 20
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: McCormac-Analysis.jpg]
نام کتاب :  Structural Analysis : Using Classical and Matrix Methods
نویسندگان :  Jack C. McCormac

ویرایش : 4
سال انتشار : 2006
فرمت : PDF
تعداد صفحه : 620
کیفیت : OCR
انتشارات : John Wiley & Sons


اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنیداگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
  چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

[b]        اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
[/b]
لینک‌های مرجع