انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: Kotsovos M. D., Finite-Element Modelling of Structural Concrete, 2015
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: Katsovos.jpg]
نام کتاب : Finite-Element Modelling of Structural Concrete - Short-Term Static and Dynamic Loading Conditions

نویسندگان :  Michael D. Kotsovos

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 376

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Pressاگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید


منبع :اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
لینک‌های مرجع