انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: یک سوال از دینامیک؟
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
توپی با سرعت 30 متر بر ثانیه از لبه ی یک ساختمان به ارتفاع 50 متر به طور عمود به بالا پرتاب می شود.
الف) سرعت و ارتفاع توپ را از زمین در لحظه ایی مانند t تعیین کنید.
ب) توپ حداکثر تا چه ارتفاعی بالا می رود و سرعت در بالاترین نقطه چه قدر است؟
ج) کل زمانی که طول می کشد که توپ به زمین برگردد چه قدر است؟
د) سرعت توپ در لحظه ایی که به زمین میرسد چه مقدار است؟
ه) سرعت توپ را بر حسب فاطله آن از زمین بیان کنید؟
لینک‌های مرجع