انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: زمان ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
زمان ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

گروه آزمون وسنجش : رييس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام تقويم آزموني 89 دانشگاه آزاد اسلامي ، گفت: ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد اواخر آبان آغاز مي شود.
وي با اشاره به زمان برگزاري آزمون کارشناسي ارشد به خبرنگار آفرينش ، گفت: آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي اوايل ارديبهشت ماه 89 برگزار مي شود.
وي با اشاره به زمان ثبت نام آزمون دکتراي تخصصي دانشگاه در اواخرآبان ماه ، اظهار کرد: آزمون اين دوره اواخر اسفند ماه برگزار مي شود.
دکتر عبدالله سجادي جاغرق ، با بيان اينکه عمده ثبت نام هاي آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي تا پايان پاييز انجام مي شود، اظهار کرد: ثبت نام آزمون دکتراي تخصصي دانشگاه اواخر آبان ماه انجام خواهد شد. وي خاطر نشان کرد: امسال متناسب با ايجاد رشته هاي جديد افزايش ظرفيت نيز خواهيم داشت. سجادي در خاتمه با تاکيد بر اينکه يکي از سياست هاي دانشگاه آزاد اسلامي اين است که در هر کلاس درس به حد استاندارد دانشجو وجود داشته باشد ، خاطر نشان کرد: توسعه رشته هاي تحصيلي، بومي سازي و تنوع رشته ها از سياست هاي اين دانشگاه در توسعه و ايجاد رشته هاي جديد است. بنابراين افزايش ظرفيت متناسب با ايجاد رشته هاي جديد انجام مي شود تا از اين طريق کيفيت ارتقا يابد.
وزنامه مستقل سراسري صبح ايران
لینک‌های مرجع