انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: تعرفه دسمزد و صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری ...
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
تعرفه و صلاحیت های تمامی رشته های کارشناسی در " پرتال شورای عالی کارشناسان " قابل دسترسی است . برای مشاهده تعرفه و صلاحیت ها در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری کلیک کنید ...

رشته راه و ساختمان و نقشه برداری (تعرفه های دستمزد )

رشته ابنیه و آثارباستانی(صلاحیتها)
رشته امورثبتی(صلاحیتها)
رشته برنامه ریزی شهری(صلاحیتها)
رشته راه و ساختمان و نقشه برداری (صلاحيتها)
رشته معماری داخلی و تزئینات (صلاحيتها:صفحه1،صفحه2)
رشته مهندسی ترافیک(صلاحیتها)
رشته مهندسی محیط زیست (صلاحیتها)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
لینک‌های مرجع