انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: گفتگوی آزاد
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

گفتگوی آزاد

موضوعات

 1. روز دانشجو مبارک (1 پاسخ)
 2. علت ریزش ساختمان؟! (3 پاسخ)
 3. سابقه کار (0 پاسخ)
 4. راهنمایی در مورد اثبات فرمول (4 پاسخ)
 5. معرفی رشته مهندسی عمران (کارشناسی) (0 پاسخ)
 6. اتوبانی که از وسط ساختمان می گذرد (1 پاسخ)
 7. ساخت اولین آسمانخراش دنیا که هیچ سایه ای تولید نمی کند. (0 پاسخ)
 8. چین و هند؛ میدان ساخت و ساز برندهای بزرگ هتل در شرق آسیا (0 پاسخ)
 9. صنعت سدسازی (0 پاسخ)
 10. بزرگ ترین هتل زیر آب جهان؛ شاهکاری دیگر از صنعت هتل در دوبی (0 پاسخ)
 11. کج ترین بناهای دنیا ! (10 پاسخ)
 12. تصویر: برج کج پیزا در اراک (1 پاسخ)
 13. آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﭼﯿﺴﺖ ؟ (0 پاسخ)
 14. ﻣﺨﺘﺮع ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ 2 ﻣﺪال ﻃﻼ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ وﯾﮋﻩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی .ﺳﺎزﻣﺎن (0 پاسخ)
 15. ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان (0 پاسخ)
 16. بلندیهای برجایا – Berjaya Hills (0 پاسخ)
 17. پل هوایی لنکاوی (0 پاسخ)
 18. برج دوقلوی پتروناس هویت مدرن مالزی (0 پاسخ)
 19. طراحی پارک در گوشه ای فراموش شده از منظر شهری (0 پاسخ)
 20. نکاتی مهم و مفید از عناصر جزئیات ساختمانی (0 پاسخ)
لینک‌های مرجع