انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: کتابها و مقالات لاتین
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

کتابها و مقالات لاتین

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

موضوعات

 1. W. H. K. Lee, International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology Part A (0 پاسخ)
 2. Li G., Theory of Nonlinear Structural Analysis, 2014 (0 پاسخ)
 3. Luongo A., Mathematical Models of Beams and Cables, 2013 (0 پاسخ)
 4. Budhu M., Foundations and Earth Retaining Strucutres, 2008 (0 پاسخ)
 5. Buildings across Time - An Introduction to World Architecture (0 پاسخ)
 6. چگونه معمارانه طراحی کنیم - جلد 1 (0 پاسخ)
 7. چگونه معمارانه طراحی کنیم - جلد 2 (0 پاسخ)
 8. دانلود کتاب Interior Design for Wellness Spaces (0 پاسخ)
 9. دانلود مجله Detail Green 2013-02 (0 پاسخ)
 10. Naeim F., Design of Seismic Isolated Structures - From Theory to Practice, 1999 (0 پاسخ)
 11. Rees D. W. A., Mechanics of Optimal Structural Design - Minimum Weight Structures, 20 (0 پاسخ)
 12. Ringo B. C., Designing Floor Slabs on Grade, 2nd ed, 1996 (0 پاسخ)
 13. J. C. McCormac, Structural Steel Design, 5th ed, 2012 (0 پاسخ)
 14. Williams A., Steel Structures Design - LRFD ASD, 2010 (0 پاسخ)
 15. Ching F. D. K., Building Structures Illustrated - Patterns, Systems, and Design, 2nd (1 پاسخ)
 16. Kotsovos M. D., Finite-Element Modelling of Structural Concrete, 2015 (0 پاسخ)
 17. Structural Welding Code - Steel AWS D1.1- 2004 (0 پاسخ)
 18. Barbero E. J., Finite Element Analysis of Composite Materials Using ANSYS, 2nd ed, 20 (0 پاسخ)
 19. دانلود کتاب Steel Structures, Design & Behavior (0 پاسخ)
 20. هندبوک آنالیز دیوار های برشی و دیافراگم های سازه های با شکل نامتعارف (0 پاسخ)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
لینک‌های مرجع